IB higher level course - Pracownia naukowo-dydaktyczna "Ogólniak" dr inż. Hanna Dąbrowska

Przejdź do treści

IB higher level course

IB - chemia
Kurs maturalny z chemii dla uczniów realizujących program matury międzynarodowej
na poziomie higher level (HL) zgodny z nową podstwą programową
ORGANIZACJA ZAJĘĆ
Kurs obejmuje 72 godziny lekcyjne czyli 24 spotkania po 3 h lekcyjne, raz w tygodniu (około 7 miesięcy w zależności od przypadających świąt i dni wolnych od pracy i nauki).
  • I etap: powtórzenie całego materiału obowiązkowego dział po dziale. Podczas zajęć, po każdym powtórzonym dziale, wspólne rozwiązywanie zadań. Na początku każdego spotkania odbywa się krótki sprawdzian, trwający około 5 minut - w ten sposób uczestnicy oswajają się ze stresem i presją czasu, co okazuje się przydatną umiejętnością na egzaminie maturalnym.
  • II etap: rozwiązywanie arkuszy maturalnych z ubiegłych lat oraz innych zadań i testów, zakresem materiału i formą kompatybilnych z maturą IB. Wszystkie materiały dydaktyczne oraz zadania i testy przygotowane są w języku angielskim.
WAŻNE INFORMACJE
Terminy:
Rozpoczęcie kursu: drugi tydzień września 2019.
przewidywany termin zakończenia kursu: kwiecień 2020.
Zajęcia odbywać się będą w terminach i godzinach uzgodnionych z uczestnikami kursu.

Grupa: maksymalnie do 8 osób.
Miejsce: ul. Mrotecka, os. Osowa Góra, Bydgoszcz
Prowadzący: dr inż. Hanna Dąbrowska
Cena i płatność: informacje o cenach kursów udzielamy telefonicznie - prosimy o kontakt. W cenę wliczono koszty materiałów teoretycznych oraz zadań i testów oraz koszty odczynników i materiałów zużywalnych koniecznych do przeprowadzenia pokazów.
Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty.
Płatności należy dokonywać na konto którego numer podano w zakładce "KONTAKT"
Zapisy: Na zajęcia można zapisać się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub zgłosić się telefonicznie w terminie do 05.09.2019.
Zgłoszenie chęci udziału w kursie nie jest równoznaczne z podpisaniem wiążącej umowy lecz tylko rezerwacją miejsca.
e-mail: pracownia.ogolniak@gmail.com
telefon kom. 788 717 017
UWAGA! Istnieje możliwość zwiększenia wymiaru godzinowego kursu lub rozpoczęcia zajęć w maju 2016 r.  
OPINIE O ZAJĘCIACH PROWADZONYCH PRZEZ PRACOWNIĘ "Ogólniak":
http://www.e-korepetycje.net/hanna123#opinie
Wróć do spisu treści