IB standard level course - Pracownia naukowo-dydaktyczna "Ogólniak" dr inż. Hanna Dąbrowska

Przejdź do treści

IB standard level course

IB - chemia
Kurs maturalny z chemii dla uczniów realizujących program matury międzynarodowej na poziomie standard level (SL).

OPINIE O ZAJĘCIACH PROWADZONYCH PRZEZ PRACOWNIĘ "Ogólniak":
http://www.e-korepetycje.net/hanna123#opinie

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
Kurs obejmuje 24 spotkania po 2 h lekcyjne, raz w tygodniu (około 7 miesięcy w zależności od przypadających świąt i dni wolnych od pracy i nauki).
  • I etap: powtórzenie całego materiału obowiązkowego dział po dziale (wraz z „opcjami”). Podczas zajęć po każdym powtórzonym dziale następuje wspólne rozwiązywanie zadań. W trakcie spotkań odbywają się krótkie niezapowiedziane wcześniej sprawdziany, trwające około 5 minut (tzw. „dziesiątka” - ponieważ pytań zwykle jest 10) - w ten sposób uczestnicy oswajają się ze stresem i presją czasu, co okazuje się przydatną umiejętnością na egzaminie maturalnym.
  • II etap: rozwiązywanie zadań z arkuszy maturalnych z ubiegłych lat oraz innych zadań i testów, zakresem materiału i formą kompatybilnych z maturą IB na poziomie SL. Wszystkie materiały dydaktyczne oraz zadania i testy przygotowane są w języku angielskim.

WAŻNE INFORMACJE
Terminy:
Rozpoczęcie kursu: drugi tydzień września 2019.
Przewidywany termin zakończenia kursu: kwiecień 2020.
Zajęcia odbywać się będą w terminach i godzinach uzgodnionych z uczestnikami kursu. Tematyka i zakres materiału realizowanego podczas zajęć jest dostosowywana do potrzeb i poziomu umiejętności uczestników kursu.

Grupa: maksymalnie do 8 osób.
Miejsce: ul. Mrotecka, os. Osowa Góra, Bydgoszcz
Cena i płatność: informacje o cenach kursów udzielamy telefonicznie - prosimy o kontakt..  W cenę wliczono koszty materiałów teoretycznych oraz zadań i testów oraz koszty odczynników i materiałów zużywalnych koniecznych do przeprowadzenia pokazów eksperymentów.
Płatności należy dokonywać na konto którego numer podany jest w zakładce "KONTAKT"
Zapisy: Na zajęcia można zapisać się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub zgłosić się telefonicznie w terminie do 07.09.2019.
Zgłoszenie chęci udziału w kursie nie jest równoznaczne z podpisaniem wiążącej umowy lecz tylko rezerwacją miejsca.
e-mail: pracownia.ogolniak@gmail.com
telefon kom. 788 717 017
Wróć do spisu treści